Hakkımızda  -  İletişim
Arama  

 
  BİLGİ BANKASI
 
Prematüre
Yenidoğan
Aylara Göre Gelişim
Anne Sütü ve Emzirme
Yaşa Göre Beslenme
Kalp Hastalıkları
Kan Hastalıkları
Bulaşıcı Hastalıklar ve Enfeksiyonlar
Sindirim Sistemi
Ürogenital Sistem Hastalıkları
Beyin Hastalıkları
Alerji ve Astım
Endokrin Sistem (Hormonlar)
Romatoloji
Parazitler
Çocuk Güvenliği
Çocuk Onkolojisi
  SÖZLÜK
  BRANŞ DOKTORLARI
Çocuk Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz
Plastik Cerrahi
Ortopedi
Pedodonti ( Diş Hekimliği )
Beslenme ve Diyet
Evcil Hayvanlar
Dermatoloji
Göz Hastalıkları
GÖZ HASTALIKLARI
 

 
  TETKİK VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
ENDOSKOPİ NEDİR KİME YAPILIR?
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
EKOKARDİOGRAFİ NEDİR?
 
Terimler Sözlüğü
   
  A , B , C-Ç , D , E , F , G , H , I-İ , J , K , L , M , N , O-Ö , P , R , S-Ş , T , U-Ü , V , Y , Z
 
Terim İngilizce Türkçe öneri
A    
abdominal ağrı abdominal pain

karın ağrısı

Abdominal distansiyon

Abdominal distension

Karın şişkinliği

abnormal gait

 

yürüyüş tarzında anormallik

aborsiyon abortion

düşük yapma

abortus abortus

Düşük

abrazyon

abrasion

sıyrık

abse abscess

irin kesesi (Abse)

absorpsiyon absorption

emilim

abstinens

abstinence

yoksunluk

adale muscle

kas

adaptasyon adaptation

uyum, uyarlama

Addison Hastalığı Addison's disease

Addison Hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu.)

ADE İnhibitörleri Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACE Inhibitors

Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE İnhibitörleri), (ADEİ)

adenit adenitis

lenf bezi iltihabı (Ör: lenf adenopati:lenf bezinin iltihabı)

adenoit

adenoid

Geniz eti

adenokarsinom adenocarcinoma

Adenokarsinom (bir kanser türü)

adenopati

adenopathy

Lenf bezlerinin büyümesi

adeziv adhesive

yapışkan

adezyon  adhesion

Yapışıklık , Yapışma

adipoz adipose

yağ

adipoz doku adipose tissue

yağ dokusu

aditif additive

ek

adjuvan adjuvant

yardımcı

adolesan adolescence

ergen; buluğ

adrenal   adrenal

böbreküstü

Adrenal gland  

böbrek üstü bezi

adsorbat

adsorbate 

Yüzeye tutunmuş bileşik

adsorbe

adsorbed

Yüzeyine tutunmuş

adsorpsiyon adsorption

Yüzeye tutunma

adult adult

yetişkin, erişkin

Advers etki

Adverse effect

Yan etki  

afebril afebrile, apyretic, apyrexial

ateşsiz

afektif affective

duygu durum

afektif   bozukluklar affective disorders

duygu durum bozuklukları,

agorafobi

agoraphobia

Açık alan korkusu

agranülositoz

agranulocytosis

Agranülositoz,
(beyaz kan hücreleri sayısında azalma)

agregasyon

agregation

Kümelenme

agregat

agregate

Küme

agresif 

aggressive

saldırgan

airway

airway

Hava yolu

ajitasyon

agitation

huzursuzluk

ajite

agitated

Huzursuz

akatizi

acathisia

yerinde duramama hali

aklorhidri

achlorhydria

mide asidi yokluğu

akne

acne

 sivilce

akneform erüpsiyon

acneform eruption

sivilce benzeri cilt döküntüsü

akomodasyon

accommodation

göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu

akomodasyon bozuklukları

accomodation disorders

 göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum  bozukluğu

akromegali

acromegaly

Akromegali (Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi )

aksilla

axilla

koltuk altı

aktif

active

etkin

aktif immünizasyon

active immunization

aktif bağışıklama, aşılama

aktivasyon

activation

etkinleştirme, etkinleşme

aktivite

activity

etkinlik

akut

acute

akut

akümülasyon

accumulation

birikme

albüminüri

albuminorrhea

idrarda albümin bulunması

alergoit 

allergoid 

Alergoit  (alerji yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde)

alerji

allergy

Alerji

algoritma algorithm

akış şeması

alimentasyon

alimentation

Beslenme

aljezik algesic

ağrı oluşturan

alopesi alopecia

saç dökülmesi; kellik

alternatif alternative

seçenek; seçenekli

altünite subunit

Alt birim

ambliyopi amblyopia

görme keskinliğinin azalması

ambulatuvar ambulatory

Ayaktan

amenore amenorrhea

adet görmeme

amfizem emphysema

amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)

amnezi amnesia

Unutkanlık

ampirik empiric

deneyime dayalı

amputasyon

amputation

Kesme

anafilaktik, anafilaktoit reaksiyon

anaphylactic, anaphylactoid reaction

Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Anaflaksi

anaphylaxis

Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık

analjezi

analgesia

ağrının kesilmesi

analjezik analgesic

ağrı kesici

anemi

anemia

kansızlık

anemik

anemic

Kansız

anestezi anesthesia

Anestezi

anestezik anesthetic

anestezi yapan ilaç

anevrizma aneurysm

Anevrizma (Damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma)

anjin tonsillitis

bademcik iltihabı

Anjina pektoris

angina pectoris

Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)

anjiyoödem, anjiyonörotik ödem

angioedema, angioneurotic oedema

 Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme

ankiloz

ankylosis

eklem sertliği

Ankilozan spondilit

ankylosing spondylitis

ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık)

anksiyete

anxiety

kaygı, endişe

anomali

anomaly, abnormality, malformation, deformity

kusur, kusurlu oluşum

anoreksi

anorexia

iştahsızlık

antagonist

antagonist

karşıt etki gösteren

antero-lateral

antero-lateral

ön-yan

antiaritmik

antiarrhythmic

Kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan

antibakteriyel

antibacterial

Bakterilere karşı etkili

antidepresan

antidepressant

Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili

antiepileptik

antiepileptik

sara tedavisinde etkili

antifungal

antifungal

Mantar hastalıklarına karşı etkili.

antihipertansif

antihypertensive

Tansiyonu, kan basıncını düşüren

antihistaminik

antihistamines

Alerjik hastalıklara karşı etkili

antiinflamatuvar

anti-inflammatory

İltihap giderici

antijen 

antigen

Antijen (Vücutta alerji oluşturan  madde)

antikoagülan

anticoagulant

kan pıhtılaşmasını önleyen

antikor

antibody

antikor (alerji  oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini)

antipiretik

antypyretic

ateş düşürücü

antipsikotik

antipsychotic

antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)

antitussif

antitussive

Öksürük kesici

anüri

anuria

İdrar yokluğu

aparat

apparatus

Cihaz , aygıt

apati

apathy

kayıtsızlık

aplastik anemi

aplastic anaemia

aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma) 

aplikasyon

application

uygulama

aritmi

arrhythmia

kalp atım düzensizliği.

aritmojenik

arrhytmogenic

kalpte atım düzensizliğine neden olan

arrest

arrest

Durma

arter

artery

arter (atardamar)

arter içine uygulama

intraarterial use

arter (atardamar) içine uygulama

artralji

arthralgia

Eklem ağrısı

artrit

arthritides

eklem iltihabı

artroz

arthrosis

eklem hastalığı

aselüler

acellular

hücresiz

asemptomatik

asymptomatic

belirtisiz

aspartat aminotransferaz ,
alanin aminotransferaz,

aspartate aminotransferase,
alanine aminotransferase

aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)
Karaciğer enzimleri

aspergilloz

Aspergillosis

aspergilloz  (Bir tür mantar hastalığı)

Aspirasyon

aspiration

Emerek boşaltma

Aspirasyon pnömonisi

Aspiration pneumonia

Aspirasyon pnömonisi  (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı)

asteni

asthenia

Kuvvetsizlik, Güçten düşme

astma

asthma

astım

atak

attack

kriz. Ör. iskemik kriz (atak)

ataksi

ataxia

ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)

atenüe

attenuated

zayıflatılmış

ateroskleroz

atherosclerosis

damar sertliği

aterotromboz

 Atherothrombosis

atardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma

atriyum

atrium

Kalp kulakçığı

atriyal fibrilasyon

Atrial fibrilation

Kalpte bir çeşit atım bozukluğu 
 
 
  Terimler Sözlüğü
  Kısa ürün bilgisi (küb) ve kullanma talimatının (kt) hazırlanmasında kullanılmak üzere...
  >>
  Kitaplar
  Bebek bakımı, çocuk ve ergen ruh sağlığı, ilk yardım yöntemleri hakkında önerdiğimiz kitaplar...
  >>
  Hipokrat Yemini
 

Hipokrat’in kim olduğunu, Hipokrat Yemini’ nin ne olduğunu biliyor musunuz?

  >>
  Linkler
  İnternet meraklılarının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ve önerdiğimiz siteler.
  >>
  E-bülten Aboneliği
Adınız ve soyadınız
E-posta adresiniz